ЗВІТ

про хід виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управлінням  Держгеокадастру у Тернопільській області заходів щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні за перше півріччя  2021 року

 З метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції  та іншим неправомірним діянням, а також відповідно до вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік (далі – Сектор), Сектором проводилась відповідна робота.

Проведено інформування працівників щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також надані роз’яснення щодо застосування окремих положень законодавства, шляхом проведення нарад, семінарів, усних консультацій та  в телефонному режимі.

Розроблені Заходи з організаційних питань проведення кампанії з електронного декларування 2021 в Головному управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області, які затверджені наказом Головного управління  від 26.03.2021 №19.

Інформація щодо оновлень, які з’явилися у роз’ясненнях Національного агентства про застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані) від 03.02.2021 №1 доведена до відома усіх державних службовців Головного управління під розписку, окреме доручення від 10.03.2021 №890/3-21.  Про ознайомлення  відзвітовано на електронну пошту Сектору  з питань запобігання та виявлення корупції.

Доведені до відома суб’єктів декларування Головного управління оновлені роз’яснення НАЗК, матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення е-декларацій (інформаційні повідомлення на офіційному веб-сайті від 23.03.2021).

 У телефонному режимі зроблені нагадування про обов’язок подання      е-декларацій суб’єктам декларування, які перебувають у соціальній відпустці та які звільнилися протягом звітного року. Дана інформація обліковується в окремому журналі.

26.03.2021 проведена селекторна нарада з питань електронного декларування, за окремим дорученням керівника від 23.03.2021 №1007/3-21-0.92.  За даною тематикою проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота, шляхом публікації на офіційному веб-сайті роз’яснень НАЗК, матеріалів, сервісів та інструментів щодо заповнення е-декларацій (6-ть публікацій та 4-и направлені електронною поштою).

Проводилось надання консультативної допомоги із заповнення декларацій суб’єктами декларування на особистому прийомі та в телефонному режимі онлайн. Дана інформація обліковується в окремому журналі.

Доведена до відома під розписку усіх державних службовців Головного управління інформація щодо персональної відповідальності особи за порушення вимог фінансового контролю з передбаченням адміністративної та кримінальної відповідальності, окреме доручення від 23.03.2-21 №1007/3-21-0.92.

Станом на 01.04 2021 року, всі державні службовці основного складу Головного управління, у кількості 258 чоловік, здали декларації за 2020 рік, всі державні службовці, які перебувають у соціальній відпустці, у кількості 23 чоловік – здали декларації, всі державні службовці, які звільнилися протягом звітного року, у кількості 20 чоловік – здали декларації.

Здійснюється постійний моніторинг подання декларацій державними службовцями Головного управління, у відповідності до вимог чинного законодавства.  Випадки неподання чи несвоєчасного подання  декларацій при звільненні – та призначенні на роботу посадових осіб у Головному управлінні в першому півріччі відсутні.

Всі працівники Головного управління ознайомлені із обмеженнями, вимогами та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції», про що засвідчили своїми особистими підписами в особових справах.  Інформаційні матеріали щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»  розміщені на дошках оголошень та на сайті Головного управління.

        Сектором  проводиться моніторинг дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та притягнення в межах компетенції до відповідальності осіб, винних у його порушенні. Проводиться методична та роз’яснювальна робота щодо недопущення будь якої можливості виникнення конфлікту інтересів. У результаті проведеної роботи, шестеро спеціалістів письмово повідомили керівника про можливий конфлікт інтересів. Повідомлення врегульовані відповідно ст. 28, ст.29,ст. 30,ст.33 Закону України «Про запобігання корупції», відповідні особи про це повідомлено. Два повідомлення не потребували врегулювання.

Проведено дві спеціальних перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

На виконання вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень» до Держгеокадастру надіслано 12 повідомлень та одне повідомлення про обшук.

Службових розслідувань щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до   постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 за звітний період не проводилось.

У Головному управлінні відсутні особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

На виконання вимог частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», в частині забезпечення умов для повідомлень їх працівниками про порушення вимог Закону іншою особою, на інформаційних стендах  та офіційному   веб-сайті Головного управління в рубриці «Запобігання проявам корупції» та в управліннях районів розміщено інформацію про засоби зв’язку, на які можна повідомити про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Також розроблений Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Головному управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області.

Повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від працівників Головного управління не надходило. До Головного управління на протязі звітного періоду викривачі не звертались.

За звітний період, станом на 30.06.2021, випадків припинення державної служби працівниками Головного управління, які визнані винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів відсутні.

З метою виявлення корупційних ризиків у Головному управлінні Сектором здійснюється візування всіх організаційно-розпорядчих документів.

У Головному управлінні забезпечено доступ до публічної інформації та дотримується принцип прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності управління. На сaйті Головного управління розміщена електронна форма для подання запиту на публічну інформацію.  На сайті розміщено 7 інформаційних матеріалів у рубриці «Запобігання та протидія корупції» та 2 інформаційних матеріали – на сайті, щодо прийнятих   організаційно-розпорядчих документів та суспільно-важливої інформації з питань запобігання та виявлення корупції.

Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо,   шляхом періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу (сектора контролю),   сектора звернення громадян та доступу до публічної інформації відповідних листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду (щоквартально), а також питань, яких вони стосувались.

Запити на публічну інформацію та звернення на гарячу лінію виконані без порушення строків.

В.о.завідувача Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції                                                 Лілія ГУРНИК

12.07.2021