Фахівці відділу державного геодезичного нагляду здійснюють заходи державного нагляду

За дев’ять місяців цього року фахівці відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській  області провели  12 планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності. В результаті проведених перевірок складено акти та приписи про усунення порушень.

З результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, які здійснюються згідно з річним планом затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.01.2018 р. № 223 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік” можна ознайомитись на Інспекційному порталі. (https://inspections.gov.ua/).

20.09.2019

Тривають роботи по обстеженню геодезичних пунктів на території Тернопільської області

Упродовж 2019 року, згідно із затвердженим планом графіком працівники відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області здійснили планове обстеження пунктів ДГМ 2 та 3 класу. Обстежили 51 пункт, з них: 33 – знайдено в задовільному стані; 13 – в незадовільному стані (знищення І моноліту), 5 – за наявними координатами не знайдено.

За результатами обстеження фахівці склали відповідні картки та зробили фотографії обстежених пунктів.

Фахівці Головного управління здійснюють періодичне обстеження пунктів ДГМ з метою установлення ступеня їх збереженості, фізичного стану й придатності для використання. У результаті проведених робіт виявлено, що більшість пунктів потребують відновлення, а інші, які є втраченими, потребують закладення.

14.08.2019

Від початку року фахівці відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській  області провели  9 планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності. В результаті проведених перевірок складено акти та приписи про усунення порушень.

З результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, які здійснюються згідно з річним планом затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.01.2018 р. № 223 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік” можна ознайомитись на Інспекційному порталі. (https://inspections.gov.ua/)

З початку цього року  спеціалісти відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області провели три планові заходи державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. На даний момент триває ще одна планова перевірка.

Перевірки спрямовані на зменшення та запобігання порушень у сфері топографо-геодезичної діяльності.

Результати перевірок розміщені на Інспекційному порталі заходів державного нагляду.

Довідково.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

04.12.2018

Сьогодні фахівці Головного управління Держгеокадастру в області провели семінар для  сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів. Тема семінару: «Проблеми регулювання земельних відносин у сучасних реаліях».

Захід проведений в рамках Всеукраїнського тижня права.

05.11.2018

Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській  області проводили обстеження наявності та фізичного стану пунктів Державної геодезичної мережі України на території  області.

За інформацією державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», на території Тернопільської  області розташовано 17  геодезичних пунктів І класу, 124  пунктів ІІ класу та 261  пунктів ІІІ класу.  Знищеними визнано 8 пунктів.

Під час обстеження пунктів ДГМ України встановлено, що в задовільному стані перебувають 274 геодезичних пунктів, з них І класу – 16, що становить 94 % від їх загальної кількості, ІІ класу – 86, що становить 69% від їх загальної кількості, та ІІІ класу – 172, що становить 66 % від загальної кількості  пунктів ДГМ ІІІ класу на території області.

За результатами обстеження фахівці відділу державного геодезичного нагляду Головного управління  заповнили картки побудови, обстеження та оновлення геодезичного пункту, зробили фото кожного пункту та склали списки обстежених пунктів ДГМ І, ІІ та ІІІ класу на території Тернопільської області. Також складено карти-схеми пунктів Державної геодезичної мережі України в розрізі районів на території  області, із зазначенням їх фактичного стану.

На сьогодні фахівці відділу державного геодезичного нагляду Головного управління завершили роботи з перевірки якості обстеження пунктів ДГМ України, які потребували інструментального розшуку за результатами обстежень попередніх років.

Представники суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні роботи на території області взяли активну участь у проведенні вищезазначених робіт

Довідково:

Державна геодезична мережа (ДГМ) – основа для всіх видів геодезичних і топографічних робіт. Вона необхідна для створення єдиної системи координат і висот на території країни; детального вивчення фігури й гравітаційного поля Землі та їхніх змін у часі, виконання топографічних зйомок у єдиній системі координат і висот, надійного контролю якості топографо-геодезичних робіт, вирішення наукових і технічних завдань народного господарства.

Відповідно до Постанови КМУ від 08.11.2017р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» обстеження геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та їх відновлення здійснюються не рідше ніж один раз на 10 років, а на території міст і зон активної господарської діяльності – не рідше ніж один раз на 5 років.

Виконавці геодезичних робіт на окремих територіях під час виконання топографо-геодезичних робіт, земельно-кадастрової зйомки, інженерно-геодезичних вишукувань, пов’язаних з використанням геодезичних пунктів здійснюють систематичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів.

22.02.2018

Відповідно до статті 19 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.1998р., суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи тощо, зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання.

 Перелік матеріалів, які підлягають передачі Державному картографо-геодезичному фонду України та умови їх передання визначені Положенням про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999р. № 1344. Також, це Положення передбачає, що суб’єкти підприємницької діяльності передають матеріали на зберігання до Держкартгеофонду один раз на півріччя.

 Функції з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, згідно з наказом Держгеокадастру від 12.12.2016р. №332, покладенні на Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», яке приймає по актах та інвентаризує вказані матеріали.

 Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі та на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання та подальше використання.

 ДНВП «Картографія» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, телефон для довідок: (044)5864354, (додаткова інформація на сайті: http:kartographia.com.ua в розділі «Картгеофонд»).

 Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність, в тому числі і порушення порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом (стаття 26 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).