Закон України від 05 квітня 2007 року  № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України від 23 грудня 1998 року № 353-XIV “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Закон України від 31 травня 2005 року № 2604-IV “Про географічні назви”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1344 “Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 661 “Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 “Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів”

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09 квітня 1998 року № 56 “Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 та 1 : 500”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 року за № 393/2833

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за № 395/25172

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 липня 2014 року № 282 “Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 957/25734

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 листопада 2014 року № 435 “Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1467/26244

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 765 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.11.2018  № 543 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та інших форм розпорядчих документів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 р. за № 1368/32820