Наказ Головного управління “Про затвердження планів заходів з енергозбереження із
забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв, з погашення кредиторської
заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального
фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу
дебіторської заборгованості на 2022 рік” № 76 від 31.08.2022 року