Нагадуємо, що з 01.01.2020 року розпочато черговий етап подання суб’єктами декларування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних електронних декларацій за 2019 рік, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Також зазначаємо що процедура декларування зміниться відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції, що набув чинності 18 жовтня 2019 року, а саме:
1.Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї.Так, крім відомостей які зазначалися раніше декларант зазначає відомості про – число, місяць і рік народження, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї.

2.Внесено уточнення до поняття «члени сім’ї».
До членів сім’ї додатково віднесено дітей суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання із суб’єктом.
3.Вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом року не менше 183 днів.
4.Додається ще один блок відомостей які зазначатимуться в декларації.
З 01.01.2020 року декларуванню підлягають банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунка, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі дані включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися такими рахунками або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів сім’ї.
5.Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.
Відомості щодо фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року не зазначаються. Тобто на 2019 рік – це 96 050 гривень.
6. У розділі «Грошові активи» зазначається сума, яка сукупно перевищує 50 прожиткових мінімумів.
7.Додається норма щодо даних про об’єкт декларування.
В декларації зазначаються дані про об’єкт декларування який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду, або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (183 дні).
8. Додано розділ про нематеріальні активи у розмірі крипто валюти.
9. Особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, тепер подають декларацію не в день припинення повноважень, а протягом 20 робочих днів з моменту звільнення.
10. Тепер повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають тільки ті особи, які займають відповідальне становище, та особи з високим рівнем корупційних ризиків.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції” від 02.10. 2019 № 140-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-ix.