Роз’яснюють фахівці юридичного відділу Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

Моя мама працювала все життя в колгоспі, як їй отримати земельну частку (пай)

                                                                 Галина, Козівський район

 

У відповідності до Указу Президента України від 08.08.1995 №720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Згідно статті 1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» право особи на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку.

У 2011 році уклали договір на оренду землі, вже більше року орендар не сплачує орендну плату. Чи тепер можу забрати землю?

                                                              Мартин, Тернопільський район

У відповідності до статті 4 Закону України «Про оренду землі» орендодавцями земельних ділянок  є  громадяни  та  юридичні особи,  у  власності  яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

Стаття 13 згаданого Закону визначає, що договір оренди землі – це договір,  за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну  ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до  умов  договору  та вимог земельного законодавства.

Одночасно, стаття 21 визначає, що орендна плата за землю –  це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

У відповідності до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї  із  сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвати договір оренди землі в односторонньому порядку не можна, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Разом з тим, на підставі статтей 35-36 Закону України «Про оренду землі», у разі невиконання зобов’язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором. Спори, пов’язані з орендою землі, вирішують у судовому порядку.

Інтернет сайт “Інфо”

Інтернет сайт “Рідна земля