Відповідно до статті 19 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.1998р., суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи тощо, зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання.

 Перелік матеріалів, які підлягають передачі Державному картографо-геодезичному фонду України та умови їх передання визначені Положенням про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999р. № 1344. Також, це Положення передбачає, що суб’єкти підприємницької діяльності передають матеріали на зберігання до Держкартгеофонду один раз на півріччя.

 Функції з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, згідно з наказом Держгеокадастру від 12.12.2016р. №332, покладенні на Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», яке приймає по актах та інвентаризує вказані матеріали.

 Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі та на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання та подальше використання.

 ДНВП «Картографія» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, телефон для довідок: (044)5864354, (додаткова інформація на сайті: http:kartographia.com.ua в розділі «Картгеофонд»).

 Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність, в тому числі і порушення порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом (стаття 26 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).