Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській  області проводили обстеження наявності та фізичного стану пунктів Державної геодезичної мережі України на території  області.

  За інформацією державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», на території Тернопільської  області розташовано 17  геодезичних пунктів І класу, 124  пунктів ІІ класу та 261  пунктів ІІІ класу.  Знищеними визнано 8 пунктів.

  Під час обстеження пунктів ДГМ України встановлено, що в задовільному стані перебувають 274 геодезичних пунктів, з них І класу – 16, що становить 94 % від їх загальної кількості, ІІ класу – 86, що становить 69% від їх загальної кількості, та ІІІ класу – 172, що становить 66 % від загальної кількості  пунктів ДГМ ІІІ класу на території області.

  За результатами обстеження фахівці відділу державного геодезичного нагляду Головного управління  заповнили картки побудови, обстеження та оновлення геодезичного пункту, зробили фото кожного пункту та склали списки обстежених пунктів ДГМ І, ІІ та ІІІ класу на території Тернопільської області. Також складено карти-схеми пунктів Державної геодезичної мережі України в розрізі районів на території  області, із зазначенням їх фактичного стану.

  На сьогодні фахівці відділу державного геодезичного нагляду Головного управління завершили роботи з перевірки якості обстеження пунктів ДГМ України, які потребували інструментального розшуку за результатами обстежень попередніх років.

  Представники суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні роботи на території області взяли активну участь у проведенні вищезазначених робіт

Довідково:

Державна геодезична мережа (ДГМ) – основа для всіх видів геодезичних і топографічних робіт. Вона необхідна для створення єдиної системи координат і висот на території країни; детального вивчення фігури й гравітаційного поля Землі та їхніх змін у часі, виконання топографічних зйомок у єдиній системі координат і висот, надійного контролю якості топографо-геодезичних робіт, вирішення наукових і технічних завдань народного господарства.

Відповідно до Постанови КМУ від 08.11.2017р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» обстеження геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та їх відновлення здійснюються не рідше ніж один раз на 10 років, а на території міст і зон активної господарської діяльності – не рідше ніж один раз на 5 років.

Виконавці геодезичних робіт на окремих територіях під час виконання топографо-геодезичних робіт, земельно-кадастрової зйомки, інженерно-геодезичних вишукувань, пов’язаних з використанням геодезичних пунктів здійснюють систематичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів.