Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу;

в) прийняття спадщини;

г) виникнення інших підстав, передбачених законом (ст. 82  Земельного кодексу України).

         Таким чином, законодавством не передбачено можливість приватизації земельних ділянок юридичними особами.

Землі комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі під об‘єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом (частина 4 статті 83 Земельного кодексу України).

Таку ж норму містить частина 4 статті 84 Земельного кодексу України щодо земель державної власності, що не можна передавати у приватну власність.