Про попередні підсумки виконання планових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні та територіальних органах Держгеокадастру в Тернопільській області за перший квартал 2016 року

З метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, а також відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, плану заходів Головного управління з виконання Антикорупційної стратегії в управлінні та в територіальних відділах Держгеокадастру в Тернопільській області у І кварталі 2016 року проводилась відповідна робота.

У відповідності до плану заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки в Головному управлінні та територіальних відділах області розроблені та затверджені аналогічні плани.

За перший квартал 2016 року, серед працівників Головного управління та підпорядкованих йому територіальних відділів відсутні особи, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення.

Впродовж звітного періоду виконані всі заплановані заходи щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні. Планово проводились превентивні заходи, спрямовані на дотримання державними службовцями Головного управління, міського та районних відділів Держгеокадастру області норм та вимог антикорупційного законодавства. За даною тематикою, у Головному управлінні проведено 4 наради, в територіальних відділах – 42. Зокрема, в січні 2016 року, на нараді Головного управління  з керівниками територіальних органів Держгеокадаструдоведено до відома план заходів Головного управління з виконання державної програми щодо засад державної антикорупційної політики в Україні. У лютому проведена нарада на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». У березні проведено дві наради, перша на тему «Запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушеннями», друга – «Надання  консультативної допомоги та роз’яснень щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік», для державних службовців Головного управління. У територіальних відділах області також були організовані та проведені семінари-наради, із залученням спеціалістів податкової служби.

На офіційному веб-сайті Головного управління постійно розміщується інформація з виконання антикорупційного законодавства. Протягом першого кварталу 2016 року в рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено 4 інформації. На сайті розміщено 2 інформації та 2 опубліковано у друкованих виданнях. Також на веб-сайті та стендах розміщена інформація з наданням телефонних номерів для звернення громадян та працівників щодо виявлення фактів корупції.

Сектором запобігання та виявлення корупції на нарадах Головного управління, постійно наголошується на необхідності вжиття заходів щодо недопущення будь якої можливості виникнення конфлікту інтересів та необхідності невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про можливе виникнення чи наявність конфлікту інтересів. Проводиться моніторинг дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Так, в Головному управлінні врегульовано 3 випадки можливого конфлікту інтересів, в територіальних відділах -8.

Протягом першого кварталу 2016 року у Головному управлінні спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування не проводилося. У територіальних відділах проведено 4 спеціальні перевірки з позитивними результатами.

Всіма державними службовцями надано інформації про близьких осіб, які працюють у Головному управлінні та територіальних відділах, про наявність (відсутність) корпоративних прав. При прийнятті на роботу забезпечується попередження осіб про обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, поданням інформації про близьких осіб та інформації про наявність (відсутність) корпоративних прав. Відповідні попередження та інформації зберігаються в особових справах державних службовців.

Отже, всі заплановані заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, за І квартал 2016 року, в Головному управлінні та територіальних органах Держгеокадастру нижчого рівня в межах Тернопільської області, виконані. Заходи з дотримання антикорупційного законодавства, запобігання виникнення корупційних проявів та конфлікту інтересів перебувають на постійному контролі керівництва Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та безпосередньо сектору запобігання та виявлення корупції.

Про попередні підсумки виконання планових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні та територіальних органах Держгеокадастру в Тернопільській області за другий  квартал 2016 року

         З метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням. Також відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми  щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. № 265, плану заходів   Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області з виконання антикорупційної програми на 2015-2017 роки у Головному управлінні та територіальних  органах Держгеокадастру Тернопільської області у П  кварталі  2016 року  проводилась відповідна робота.

         Дотримання державними службовцями землевпорядної служби області вимог антикорупційного законодавства постійно знаходиться в зоні особливої уваги керівництва Головного управління.  На колегії Головного управління 19 квітня 2016 року розглянули питання: «Про стан роботи по запобіганню корупційним проявам в Головному управлінні та територіальних органах Держгеокадастру у Тернопільській області за перший квартал 2016 року». Прийнято рішення, згідно якого доручено керівникам територіальних відділів Держгеокадастру області, м. Тернополя та структурних підрозділів Головного управління сприяти підвищенню персональної відповідальності спеціалістів відділу за дотриманням вимог антикорупційного законодавства. Також  рішенням колегії доручено сектору запобігання та виявлення корупції проводити заходи, спрямовані на дотримання державними службовцями Головного управління, міського та районних відділів Держгеокадастру області норм та вимог антикорупційного законодавства.

         Впродовж звітного періоду у Головному управлінні та територіальних відділах Держгеокадастру Тернопільської області не звільнялися працівники у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення.

         Також виконані всі заплановані заходи щодо реалізації засад державної антикорупційної політики. З метою дотримання антикорупційного законодавства та запобігання корупційним проявам, в ГУ проведено 6 нарад, в територіальних відділах -78.  Зокрема, у квітні та травні 2016 року, на нарадах Головного управління з керівниками територіальних органів Держгеокадастру області наголошено на необхідності  вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та необхідності невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про можливе виникнення чи наявність конфлікту інтересів (наказ Держземагентства №111 від 12.03.2013 «Про невідкладне інформування щодо фактів правопорушень»). На офіційному веб-сайті  ГУ розміщено 5 статей, в територіальних відділах – 2 та 2 опубліковано у друкованих виданнях щодо дотримання норм та вимог антикорупційного законодавства. На веб-сайті ГУ, сайтах райдержадміністрацій та стендах розміщена інформація з наданням телефонних номерів для звернення громадян та працівників щодо виявлення фактів корупції.

  Фахівці сектору постійно проводять моніторинг дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у Головному управлінні та територіальних відділах області. Також спеціалісти Головного управління вживають заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. Так, Головним управлінням направлено до Держгеокадастру 5 листів щодо вирішення питання зовнішнього врегулювання можливого конфлікту інтересів при виконанні службових обов’язків керівників територіальних відділів Держгеокадастру області. П’ятеро спеціалістів Головного управління, в письмовій формі повідомили про можливе виникнення конфлікту інтересів при виконанні службових обов’язків та у територіальних відділах області -2. У всіх випадках питання вирішено заходами зовнішнього врегулювання можливого конфлікту інтересів.

         У другому кварталі цього року в територіальних відділах проведена 1 спеціальна перевірка з позитивними результатами, у Головному управлінні спеціальних перевірок не проводили.

         Проведена перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік працівників Головного управління та його територіальних органів на предмет своєчасності подання декларацій.  Державні службовці Головного управління Держгеокадастру  у Тернопільській області та його територіальних органів, своєчасно, до 01 квітня 2016 року, подали 373 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. З них: у Головному управлінні – 75, територіальних органах – 298. Виходячи із загальної кількості декларацій – 15 осіб, що призначені у 2016 році,  подали декларації за 2015р: звільнені  у 2015 році – 43 особи  та 20 – звільнених після 31.12.2015 року (3 – у Головному управлінні, 17 – у територіальних органах). Не подали декларації 9 державних службовців (всі знаходяться у відпустках по догляду за дітьми) з них: 5 – у Головному управлінні, 4 – у територіальних органах Держгеокадастру нижчого рівня.

         Головним управлінням здійснено всі заплановані заходи  з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки  за другий квартал  2016 року. Дані заходи перебувають на постійному контролі керівництва Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та безпосередньо сектору  запобігання та виявлення  корупції.

Завідувач сектору

запобігання та виявлення корупції                                               Л. Ф. Гурник