ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ!

      Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави, відповідно до ч. 2 ст.53  цього Закону.

        Громадянин може залишати відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної  особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції». Всі повідомлення розглядаються сектором запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами законодавства.

       У повідомленні про корупційне правопорушення необхідно зазначити:

прізвище ім’я по-батькові заявника;

– поштову та електронну адреси,  контактний телефон заявника;

– вказати з ким пов’язана подія (працівники Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, в тому числі відділів у районах та м. Тернополі);

– дата події;

– ПІБ працівника, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, його посада та назва структурного підрозділу, суть проблеми, а також підкріпити відповідні докази.

 При анонімному зверненні потрібно вказати номер телефону для зворотного зв’язку, який при потребі, буде використаний  для уточнення фактів порушення вимог Закону.

 У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію».

Зразок повідомлення про корупцію

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України!

 

Контакти за якими можна подати повідомлення:

Сектор запобігання та виявлення корупції – електронна пошта korupc.ternopil@land.gov.ua,

для анонімних звернень в рамках «Стоп корупція» stopkor.te@land.gov.ua,

або за тел. (0352) 52-60-58 та поштою за адресою Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, вул. Грушевського, 8,

м. Тернопіль, 46021.