На  території  заказника  обмежується    або    забороняється мисливство та  діяльність,  що  суперечить  цілям  і  завданням, передбаченим положенням про заказник (ст. 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).

    Господарська, наукова та інша діяльність,  що  не  суперечить цілям і завданням заказника, проводиться з  додержанням  загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.      Власники або користувачі земельних ділянок, водних  та  інших природних  об’єктів,  оголошених  заказником,  беруть   на    себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.